Ο ιστοχώρος μας φιλοδοξεί να γίνει ένα μέσο πρόκλησης δημιουργικότητας και επικοινωνίας των μαθητών, των εκπαιδευτικών
και των γονέων του σχολείου μας. Να γίνει κίνητρο για νέα επιτεύγματα των μαθητών και μαθητριών μας αλλά και να τα γνωστοποιήσει στο ευρύ κοινό.   Glitter Photos   Glitter Photos 

ΑρχικήΔιαγωνισμοί

Εορτασμός της 17ης Νοέμβρη

Ο εορτασμός της 17ης Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί κατά τμήμα την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου το πρώτο διδακτικό δίωρο. Οι μαθητές θα αποχωρήσουν στις 10:00 π.μ.

Το Ολοήμερο Σχολείο δε θα λειτουργήσει. Παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες να φροντίσουν για την έγκαιρη και ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών.

 

Σχετικά με την πλατφόρμα edupass.gov.gr

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, Από αύριο, 1/11/21, τίθεται σε λειτουργία η πλατφόρμα edupass.gov.gr, όπου δηλώνεται υποχρεωτικά το αποτέλεσμα του self test των μαθητών και εκτυπώνεται η κάρτα μαθητή που επιδεικνύεται στο σχολείο. Η διενέργεια γίνεται όπως πάντα κάθε Δευτέρα και Πέμπτη και η επίδειξη της κάρτας κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας θα μπορεί η Διεύθυνση του κάθε σχολείου να επιβεβαιώνει πως όσοι βρίσκονται με οποιαδήποτε ιδιότητα εντός του σχολικού χώρου πληρούν τις απαραίτητες υγειονομικές προϋποθέσεις. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας. Η είσοδός σας στην πλατφόρμα γίνεται από τον σύνδεσμο edupass.gov.gr

 

Προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης Εθελοντή Σχολικού τροχονόμου

Η Πρόεδρος της Α/Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης, έχοντας υπόψη

1. Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ 57 Α’/23.3.1999).

2. Την παρ. 45 άρθρ.14 Ν.2817/2000 (Φ.Ε.Κ 78 Α’/14.3.2000).

3. Την με αρ. πρωτ. 2515/5/13-στ’/15.9.1997 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 839 Β’/19.9.97) (η παρ. 2

αντικαταστάθηκε με την Α.Π 2515/5/13 ο /16.10.1997 (Φ.Ε.Κ 967 Β’/29.10.1997).

4. Την με αρ. 32633/29.9.2000/Υ.Α.

5. Την με αρ. πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ, σύμφωνα με

την οποία: Η επιλογή του Σχολικού τροχονόμου θα γίνει σε επίπεδο σχολικής μονάδας

από επιτροπή, η οποία αποτελείται από:

1. Το Διευθυντή της σχολικής μονάδας, ως Πρόεδρο

2. Τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής,

3. Τον Πρόεδρο του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.

6. Προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης Εθελοντή Σχολικού τροχονόμου, σύμφωνα με

τα παρακάτω

1. Η πρόσληψη θα γίνει μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2021-2022, δηλαδή από

Σεπτέμβριο του 2021 μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.

2. Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτομο, άνω των 18 ετών.

Αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του.

3. Οι ώρες απασχόλησης είναι: Από τις 7.45 μέχρι τις 8.20 το πρωί και από τις 13.10

μέχρι τις 13.30 το μεσημέρι. Οι ώρες αυτές, που αφορούν την προσέλευση και την

αποχώρηση των μαθητών προς και από το σχολείο, μπορεί να αλλάξουν, αν για

οποιοδήποτε λόγω τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου.

4. Στον εθελοντή Σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται από τη Σχολική επιτροπή

μηνιαία αποζημίωση ύψους 176 ευρώ, για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του, από

σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

5. Ο εθελοντής Σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό

φορέα.

6. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο Σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή

πινακίδα “SΤΟΡ” και φορά γιλέκο, χρώματος ανοικτού κίτρινου. Στην εμπρόσθια και

οπίσθια όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραμμές, με κεφαλαία γράμματα,

ανεξίτηλου μαύρου χρώματος η φράση “ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ”. Το γιλέκο και

οι πινακίδες χορηγούνται από το σχολείο.7. Το άτομο που θα επιλεγεί θα ασκήσει τα

καθήκοντά του αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

υποβάλουν μέχρι τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου στις 13.30 το μεσημέρι στη διεύθυνση

του 10 ου Δημοτικού Ηλιούπολης:

1. Αίτηση

2. Εκκαθαριστικό

3.Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας

4. Κοινωνικά κριτήρια

Θα προτιμηθεί άτομο μόνιμος κάτοικος τους Δήμου Ηλιούπολης και να έχει παιδιά στο

ίδιο Δημοτικό σχολείο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση του Σχολείου

και στο τηλέφωνο 210991 9528 .

 

Η Πρόεδρος της Α/βαθμιας Σχολικής Επιτροπής

 

ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ

 

Ο εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 28 ης Οκτωβρίου

Ο εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 28 ης Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί κατά τμήμα την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου κατά το πρώτο διδακτικό δίωρο. Οι μαθητές θα αποχωρήσουν στις 10:00 π.μ. Το Oλοήμερο Σχολείο δεν θα λειτουργήσει. Παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες να φροντίσουν για την έγκαιρη και ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών.

 

Χρήσιμες οδηγίες από το εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ

ΣΥΝ1_ΕΝΤΥΠΟ ΕΦΗΒΩΝ COVID_19_Εργ_Σχολ_Ψυχολογίας_ΕΚΠΑ.pdf

 

Σελίδα 6 από 13

Λογισμικό Γονικού Ελέγχου Χρήσης Η/Υ

 

Ο κ. Βαγγέλης Χριστόπουλος, καθηγητής Πληροφορικής του Σχολείου μας, προτείνει μια δωρεάν εφαρμογή για γονικό έλεγχο, την K9 Web Protection. Το K9 Web protection είναι μια εφαρμογή με την οποία μπορείτε να προστατέψετε τα παιδιά σας από ανεπιθύμητο περιεχόμενο στο διαδίκτυο. Με την εφαρμογή αυτή θα καταφέρετε να ελέγξετε την διαδικτυακή δραστηριότητα του υπολογιστή σας κάνοντας εύκολη υπόθεση την απαγόρευση πρόσβασης σε κακόβουλες κατηγορίες σελίδων. Έναν σύντομο οδηγό εγκατάστασης του K9 Web Protection μπορείτε να βρείτε εδώ

 

Εθνικά & Ευρωπαϊκά Βραβεία eTwinning

 Glitter Photos

"eTwinners as Pros": 1ο Ευρωπαϊκό Βραβείο 2022

"Robo-Code": 1ο Ευρωπαϊκό Βραβείο 2020

"In Darwin's Steps" - 1o Ευρωπαϊκό Βραβείο 2017 

Πληροφορίες

Glitter Photos

"Me in Time" Ειδικό Βραβείο 2019: έργο με θέμα την Δημοκρατική Συμμετοχή

"A World of "Famous" Difference" - 1o Βραβείο στον Εθνικό Διαγωνισμό eTwinning 2017

 

Ηλεκτρονική Αδελφοποίηση Σχολείων- eTwinning

Το σχολείο μας συμμετέχει στη ευρωπαϊκή  δράση Ηλεκτρονικής Αδελφοποίησης Σχολείων eTwinning

Το eTwinning αποτελεί Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Δράση που προάγει τη συνεργασία μεταξύ των σχολείων.

Επιστολή του Tibor Navracsics, Μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπεύθυνου για θέματα Παιδείας, στην Δ/ντρια του Σχολείου μας


Ψηφιακή Ασφάλεια


ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΑΣ

Our eTwinning School (τεύχος 4ο) - τα νέα μας στα αγγλικά

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

  

Το σχολείο μας

 

ActionAid: Δικαιώματα από την Πρώτη Μέρα! GAW2012

Blogs για εξάσκηση

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΑΓΓΛΙΚΑ Α΄& Β' ΤΑΞΕΙΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ - GAMES (Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄)          MORE GAMES

Δράσεις- Διαγωνισμοί

Το σχολείο μας συμμετείχε στο European School Radio τα σχολικά έτη 2013-2014 & 2014-2015

Αναρτήσεις στο ιστολόγιο του ESR και Σύντομες Θεματικές Εκπομπές 2014-15

Αναρτήσεις στο ιστολόγιο του ESR, Σύντομες Ειδήσεις & Εκπομπές 2013-2014

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ & ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

2015-2016

 

2013-2014

Smile

SmileEτικέτα Ποιότητας eTwinning 2013 για το σχολείο & για τους μαθητές της Στ' (2012-13)

Smile Ετικέτα Ποιότητας eTwinning για την Ε' τάξη & την Στ' τάξη (2011-12)

Smile Πιστοποιητικό Συμμετοχής στo Διαγωνισμό generations@school της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Smile Ευχαριστήριο από Διεθνές Μουσείο Παιδικής Τέχνης

 

SmileΕυχαριστήριο από VSAHellas 

School's International Policy

Glitter Photos

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ