Σχολείο eTwinning

Το 10ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης έχει διακριθεί στην δράση eTwinning και του έχει απονεμηθεί η ετικέτα "Σχολείο eTwinning".  

Τι σημαίνει αυτή η διάκριση; 

Η Ετικέτα Σχολείου eTwinning θεσπίστηκε το 2017 με στόχο την αναγνώριση και επιβράβευση της συμμετοχής, της αφοσίωσης και της δέσμευσης όχι μόνο επιμέρους εκπαιδευτικών του eTwinning, αλλά και ομάδων εκπαιδευτικών και σχολικών ηγετών από το ίδιο σχολείο. Η διαδικασία αιτήσεων για την ετικέτα ξεκίνησε τον Δεκέμβριο 2017 και έληξε τον Μάρτιο του 2018.

Μετά από μια διαδικασία αίτησης δύο φάσεων 1.211 σχολεία από όλη την Ευρώπη  τιμήθηκαν με την Ετικέτα Σχολείου eTwinning. Τα σχολεία που τιμήθηκαν με τον τίτλο αυτόν είναι πρωτοπόρα και αναγνωρίζονται ως ηγέτες σε τομείς όπως τους εξής:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ετικέτα eTwinning School επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Ελληνικής Εθνικής Υπηρεσίας eTwinning εδώ