Ανακοίνωση για ολοήμερο

Από την Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 θα λειτουργούν από τα 4 τα 3 τμήματα Ολοήμερου Σχολείου, καθώς και το τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (για όσους μαθητές έχουν ήδη κάνει αίτηση).