Οδηγός Υποστήριξης κατά την περίοδο του COVID- 19)

Οδηγός Υποστήριξης κατά την περίοδο των έκτακτων μέτρων λόγω του κορονοϊού (COVID- 19)

Με σκοπό την υποστήριξη των μαθητών/τριών, των γονέων – κηδεμόνων και
των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων, αλλά και της ευρύτερης κοινότητας,
σχετικά με την αποτελεσματικότερη διαχείριση των έκτακτων μέτρων λόγω του κορονοϊού (COVID- 19)
το Επιστημονικό Προσωπικό του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ. Α΄Αθήνας προχώρησε στο σχεδιασμό και έκδοση του
«Οδηγού Υποστήριξης κατά την περίοδο της επιδημίας COVID- 19» (https://tinyurl.com/odigos-Covid-19)