ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Ψυχολόγος

Σας ενημερώνουμε ότι κάθε Δευτέρα, καθ' όλη τη διάρκεια του ωραρίου, θα υπάρχει Ψυχολόγος στο σχολείο μας από το Υπουργείο Παιδείας.