Τσάντα στο σχολείο

 Στα πλαίσια της εφαρμογής της νέας δράσης "Τσάντα στο Σχολείο" που εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου μας αποφάσισε ομόφωνα η εφαρμογή για τη Σχολική μας Μονάδα να πραγματοποιείται το πρώτο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα. Για λόγους σχολικής πρακτικής, υγιεινής και λειτουργικότητας, η τσάντα των μαθητών δεν θα παραμένει στο σχολείο, αλλά το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο δεν θα υπάρχει για κανέναν μαθητή οποιουδήποτε είδους κατ' οίκον εργασία. Με στόχο την ουσιαστική ωφέλεια των μαθητών, την σύσφιξη των οικογενειακών και κοινωνικών δεσμών και τη δημιουργική εμπλοκή όλων, μικρών και μεγάλων, σε δραστηριότητες που θα πλουτίσουν με ευχάριστο τρόπο τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων θα διοργανώνει κάθε πρώτο Σαββατοκύριακο του μήνα ομαδικές δραστηριότητες πολιτιστικού περιεχομένου, όπου είναι ευπρόσδεκτοι όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες για τις εκάστοτε δράσεις μπορείτε να έρχεστε σε επαφή με τα μέλη Δ.Σ.