Λογισμικό Γονικού Ελέγχου Χρήσης Η/Υ

Οι κίνδυνοι από την αλόγιστη χρήση του H/Y είναι μεγάλοι και γι' αυτό τα παιδιά μας χρειάζονται την βοήθεια και την προστασία μας. Ο καλύτερος τρόπος είναι στην αρχή να κοιτάμε μαζί μ' αυτά τις σελίδες του διαδικτύου και να τα διδάσκουμε για το ποιές προφυλάξεις πρέπει να λαμβάνουν. Επειδή ομως δεν μπορούμε να είμαστε πάντα μαζί, αλλά και τα παιδιά πολλές φορές δεν το δέχονται, είναι καλό να χρησιμοποιήσουμε μια εφαρμογή φιλτραρίσματος ώστε να περιορίσουμε ή και να απαγορεύσουμε τελείως τη σύνδεση σε κατηγορίες σελίδων του διαδικτύου.

Μια δωρεάν εφαρμογή για γονικό έλεγχο είναι η K9 Web Protection. Το K9 Web protection είναι μια εφαρμογή με την οποία μπορείτε να προστατέψετε τα παιδιά σας από ανεπιθύμητο περιεχόμενο στο διαδίκτυο. Με την εφαρμογή αυτή θα καταφέρετε να ελέγξετε την διαδικτυακή δραστηριότητα του υπολογιστή σας κάνοντας εύκολη υπόθεση την απαγόρευση πρόσβασης σε κακόβουλες κατηγορίες σελίδων.

 Με το K9 Web protection μπορείτε να απαγορεύσετε την πρόσβαση σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες ή απλά να δώσετε διάφορες λέξεις-κλειδιά ώστε η εφαρμογή να φιλτράρει κάθε σχετική ιστοσελίδα.

 Έναν σύντομο οδηγό εγκατάστασης του K9 Web Protection μπορείτε να βρείτε εδώ

Βαγγέλης Χριστόπουλος

Καθηγητής Πληροφορικής