Πρόγραμμα ΚΕΤΑ «Ψυχολόγοι στα σχολεία»"

Οι ψυχολόγοι του Δήμου θα βρίσκονται, για μια ακόμη χρονιά, σε στενή συνεργασία με το σχολείο, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τη διεύθυνση του σχολείου μας στο πλαίσιο του προγράμματος πρόληψης και συμβουλευτικής «Ψυχολόγοι στα σχολεία 2012-2013» του Δήμου Ηλιούπολης και με στόχο την ενθάρρυνση και την ενίσχυση των εκπαιδευτικών και των γονέων στο δύσκολο εκπαιδευτικό και γονικό τους έργο. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να συναντήσετε τους ψυχολόγους κατόπιν ραντεβού στα γραφεία της ΚΑΦΑΔΗΛ, Κουντουριώτου 10-12. Ώρες επικοινωνίας: 14.30-15.30. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 9958089-2109958084