ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ για Δευτέρα 18 Οκτωβρίου

Την Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021 όλοι οι μαθητές πρέπει να έχουν μαζί τους το self test της Παρασκευής για να παρακολουθήσουν τα μαθήματα. 

Την Τρίτη 19 Οκτωβρίου θα προσκομίσουν κανονικά το τεστ που θα διενεργήσουν την Δευτέρα.