ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Σ.Β.Α.Κ.) ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Τι είναι το Σχέδιο Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ);

- Ενημερώνομαι

- Συμμετέχω

- Κερδίζω

Στο πλαίσιο της εκπόνησης μελέτης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας συμπληρώνουμε το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο. 

Υπάρχουν 4 ερωτηματολόγια: 

1. Για κατοίκους και εργαζόμενους

2. Για τους γονείς και τα παιδιά τους που φοιτούν στο Δήμο

3. Ερωτηματολόγιο για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ

4. Για τους φορείς της πόλης

Ενημερωθείτε και συμπληρώστε το δικό σας ερωτηματολόγιο ΕΔΩ: htpp://svakilioupoli.eu/