Αντιφυματικός Εμβολιασμός για τα παιδιά της Α' τάξης

Στα πλαίσια του δωρεάν Αντιφυματικού Εμβολιασμού που διεξάγεται από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Αττικής, την Παρασκευή 28/11/2014 και την Δευτέρα 1/12/2014 πραγματοποιήθηκε στο Σχολείο μας διαδοχικά η δερμοαντίδραση mantoux και ο αντιφυματικός εμβολιασμός BCG σε όσους μαθητές της Α' τάξης το επιθυμούσαν, σύμφωνα με τις οδηγίες των παιδιάτρων τους και την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων τους. Υπεύθυνες για την πραγματοποίηση του εμβολιασμού ήταν η παιδίατρος κ. Σιμωνέτου Τζουγανέλα και η Επισκέπτρια Υγείας κ Ανδρουτσοπούλου Γεωργία.