Επιτέλους, βρήκε τη θέση της!

Η υπέροχη μακέτα της ευρύτερης γειτονιάς του σχολείου μας, δημιουργία του συναδέλφου Τάσου Πάλλη στα πλαίσια ενός παλιότερου περιβαλλοντικού project κυκλοφοριακής αγωγής του 2016-2017 που εκπονήθηκε σε συνεργασία με τον συνάδελφο Βασίλη Κουλιούμπα, βρήκε επιτέλους τη θέση της σε  προστατευμένη προθήκη στον χώρο υποδοχής του σχολείου μας.

Τα κτήρια και οι δρόμοι σε μαθηματικά απόλυτη ρεαλιστική κλίμακα, προϊόν τεράστιας υπομονής, άπειρων μετρήσεων και ατελείωτων ωρών εξωσχολικής δουλειάς! Μια εργασία που αξίζει να απολαμβάνουν και οι μαθητές και επισκέπτες των επόμενων ετών!