«Συνοπτικές Οδηγίες σε περίπτωση Επιβεβαιωμένου Κρούσματος covid 19 στον Σχολικό Χώρο»

Σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος στην τάξη τα εξής:

Για το κρούσμα:

  • Παραμονή του κρούσματος σε απομόνωση για 5 ημέρες τουλάχιστον, με ημέρα λήψης του θετικού τεστ να θεωρείται ως ημέρα 0.
  • Μετά την πάροδο 5 ημερών απομόνωσης και εφόσον  

α) έχει υποχωρήσει πλήρως ο πυρετός για ένα 24ωρο χωρίς χρήση αντιπυρετικών  

β) δεν υπάρχουν άλλα συμπτώματα

διακόπτεται η απομόνωση αλλιώς παρατείνεται.

  • Υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής  προστασίας ( N95 ή KN95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για τουλάχιστον άλλες 5 ημέρες από τη λήξη της απομόνωσης.

Για τους μαθητές – εκπαιδευτικούς:

  • Σε  περίπτωση στενής επαφής με κρούσμα εντός σχολικού πλαισίου, οι εμβολιασμένοι και μη μαθητές και εκπαιδευτικοί διενεργούν 2 σελφ τεστ ( ημέρα 0-1 και 4) δωρεάν  (θα διατίθενται από τα σχολεία) .
  •  Υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής  προστασίας ( N95 ή KN95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για τουλάχιστον άλλες 10 ημέρες.