Επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης - Δ΄ τάξη (2021 - 22)