ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Οι εγγραφές των μαθητών και μαθητριών στην Α΄ Τάξη για το σχολικό έτος 2022-2023 θα γίνονται στη Γραμματεία του Σχολείου από 1-18 Μαρτίου 2022 και ώρες 8:30 έως 9: 40. Οι γονείς και κηδεμόνες που προσέρχονται στη σχολική μονάδα θα πρέπει να έχουν δηλώσει την επίσκεψή τους στην πλατφόρμα edupass.gov.gr. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εκτός από τη σχετική φόρμα εγγραφής και την αίτηση για Ολοήμερο Σχολείο που θα συμπληρώνονται επί τόπου, είναι τα εξής:


  • Βιβλιάριο Υγείας του παιδιού καθώς και φωτοτυπημένες οι σελίδες των εμβολίων.
  • Βεβαίωση φοίτησης νηπιαγωγείου.
  • Πρωτότυπο έγγραφο (πχ. Λογαριασμός σταθερής ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο ) που να αποδεικνύει τη διεύθυνση κατοικίας της οικογένειας.
  • Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού.