Επίσκεψη στο Μουσείο Γουλανδρή

Συμμετοχή στα προγράμματα που αφορούν τα φυτά, τα έντομα και τα σπονδυλωτά ζώα.