Ψυχολόγοι στα Σχολεία

Αγαπητοί γονείς & κηδεμόνες

Υπό αυτές τις ανοίκειες και ιδιαίτερες συνθήκες για όλους μας, τοποθετήθηκε ως ψυχολόγος η κα Αρετή Τσανακτσίδη  σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένου και του σχολείου μας) στον κεντρικό τομέα Αθηνών  για το τρέχον σχολικό έτος. Θα βρίσκεται στο σχολείο και στη διάθεση μαθητών, γονέων, κηδεμόνων και εκπαιδευτικών κάθε Παρασκευή.

Θα υπάρχει η δυνατότητα ατομικών συναντήσεων, μετά από καθορισμένα ραντεβού με κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας αλλά και σχεδιασμού παρεμβάσεων σε ομαδικό πλαίσιο  με συγκεκριμένη θεματολογία. Όλες οι παρεμβάσεις θα διέπονται από τον κώδικα ηθικής και δεοντολογίας. Θα είναι εναρμονισμένες με το θεσμικό και νομικό πλαίσιο με προτεραιότητα τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με την ψυχολόγο, μπορείτε να απευθυνθείτε στη διεύθυνση του σχολείου. Για την περίοδο της αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων και όσο αυτή η συνθήκη υφίσταται, θα μπορούσατε επίσης να αναζητάτε επιστημονικό υλικό που θα αναρτάται μέσω της  πλατφόρμας e-class: https://eclass.sch.gr/courses/Y0000012745/ .