Το ΦΕΚ της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

 Διαβάστε εδώ την Υπουργική Απόφαση για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.