Σπίτι με κήπον

To « Σπίτι με κήπον » των μαθητών της Γ Τάξης

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Γλώσσας οι μαθήτριες και μαθητές της Γ τάξης εμπνεύστηκαν από το ποίημα του Κ. Καβάφη «Σπίτι με κήπον» και το οπτικοποίησαν: