Δράσεις Εβδομάδας Ψηφιακής Ασφάλειας 2020

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου 2020 μαθητές και μαθήτριες της Δ΄,της Ε΄και της Στ΄τάξης του 10ου Δημ. Σχ. Ηλιούπολης συμμετείχαν, στο χρονικό διάστημα από 10 έως 14 Φεβρουαρίου 2020, σε σειρά δραστηριοτήτων με στόχο την ενημέρωσή τους και την ευαισθήτοποίηση τους σε θέματα ψηφιακής ασφάλειας. Πιο συγκεκριμένα, με την καθοδήγηση της Υπεύθυνης για την Ψηφιακή Ασφάλεια κ. Ν. Τζίτζη τα παιδιά έπαιξαν το διαδικτυακό παιχνίδι "Happy Onlife Game" που δημιούργησε το EU Science Hub, η υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις επιστήμες, με σκοπό να βελτιώσει τις ψηφιακές δεξιότητες παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών αναφορικά με τους κινδύνους του διαδικτύου (δείτε το Βίντεο "Εβδομάδα Ψηφιακής Ασφάλειας 2020 (α)" παρακάτω). Επίσης, τα παιδιά μελέτησαν στα αγγλικά quiz που ετοίμασε το Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ηνωμένου Βασιλείου και στην συνέχεια το συμπλήρωσαν διαδικτυακά είτε ελληνικά είτε αγγλικά. Το quiz διερευνά τους τρόπους που τα παιδιά διαχειρίζονται την ταυτότητά τους και την εικόνα τους στο διαδίκτυο. Δείτε το Βίντεο "Εβδομάδα Ψηφιακής Ασφάλειας 2020 (β)" παρακάτω. Τέλος, παρακολούθησαν ενημερωτική εκδήλωση που διοργάνωσε ο eTwinning Όμιλος για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020. Για την πλήρη ανάρτηση σχετικά με την εκδήλωση επισκεφθείτε Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2020. Η εκδήλωση θα επαναληφθεί στις 21 Φεβρουαρίου 2020 για τους μαθητές και τις μαθήτριες του 21ου Δ.Σχ. Ηλιούπολης στο πλαίσο της συνεργασίας μεταξύ των δύο σχολείων. 

Βίντεο "Εβδομάδα Ψηφιακής Ασφάλειας 2020 (α)"  

Βίντεο "Εβδομάδα Ψηφιακής Ασφάλειας 2020 (β)"