Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην Ψηφιακή Ασφάλεια

Η Ψηφιακή Ασφάλεια αποτελεί στην πράξη σημαντικό πυλώνα στην λειτουργία του σχολείου και την εκπαιδευτική διαδικασία. Σε αυτό το πλαίσιο το eTwinning έχει συμβάλει στην καλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σχετικά με την ασφαλή διεξαγωγή εργασίας σε διαδικτυακό περιβάλλον. 

Με στόχο τη διερεύνηση των ψηφιακών δυνατοτήτων της σχολικής μονάδας, από 13/1/2020 έως 2/2/2020, ηγεσία, εκπαιδευτικοί και μαθητές του σχολείου χρησιμοποίησαν το SELFIE ένα διαδικτυακό εργαλείο που βοηθά τα σχολεία να αξιολογήσουν πώς χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες για καινοτόμο και αποτελεσματική μάθηση. Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου βρίσκονται στην διάθεση της ηγεσίας του σχολείου ώστε να αναλυθούν και να βοηθήσουν στον σχεδιασμό της εν γένει Ψηφιακής Πολιτικής του σχολείου.

Στο διάστημα της διετίας Ιανουάριος 2018 – Ιανουάριος 2020 οι εκπαιδευτικοί του σχολείου έχουν συμμετάσχει σε πλήθος συναντήσεων του Συλλόγου Διδασκόντων για ενημέρωση και συζήτηση σε θέματα ψηφιακής ασφάλειας, σχεδιασμού της Πολιτικής της Ψηφιακής Ασφάλειας & της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε επιμορφωτικές δραστηριότητες, ενδοσχολικές και διαδικτυακές, με θέμα την ψηφιακή ασφάλεια αλλά και γενικότερα την χρήση των ΤΠΕ. Πιο συγκεκριμένα,

  •  Διαδικτυακή επιμόρφωση 2018-2019
  1. Επιτυχής συμμετοχή στο  εξαμηνιαίο εξ αποστάσεως e-σεμινάριο με τίτλο «Αξιοποίηση των κινητών συσκευών στην διδασκαλία» που διοργανώνει η Κοινότητα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών eTwinning. Συγχαρητήρια στις εκπαιδευτικούς κ. Χάρου, κ. Χριστοδουλοπούλου και κ. Τζίτζη
  2. Επιτυχής συμμετοχή στο  εξαμηνιαίο εξ αποστάσεως e-σεμινάριο με τίτλο «Arduino» που διοργανώνει η Κοινότητα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών eTwinning. Συγχαρητήρια στον κ. Ντούμο, υποδιευθυντή του σχολείου.

 

 

  • Διαδικτυακή επιμόρφωση 2019-2020
  1. Συμμετοχή στο  εξαμηνιαίο εξ αποστάσεως e-σεμινάριο με τίτλο «Δημιουργικό και ασφαλές διαδίκτυο - Αξιολόγηση και ανάπτυξη κριτικής σκέψης για το ψηφιακό περιεχόμενο» που διοργανώνει η Κοινότητα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών eTwinning
  2. Επιτυχής συμμετοχή στο διαδικτυακό μάθημα με τίτλο “EYP3: O GDPR και οι 40 κλέφτες (νέο)» που προσφέρεται από το Κέντρο Ανοιχτών Πληροφοριακών Μαθημάτων Mathesis των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας
  3. Επιτυχής συμμετοχή στο MOOC του European Schoolnet Academy με τίτλο “Become the Νext eSafety Champion” Συγχαρητήρια στην εκπαιδευτικό κ.Τζίτζη
  •  Ενδοσχολική επιμόρφωση

 Ενημέρωση σε θέματα Ψηφιακής Ασφάλειας και Ψηφιακής Πολιτικής του σχολείου (11 Σεπτεμβρίου 2018) Στο πλαίσιο των δράσεων που συνεπάγεται η διάκριση του 10ου Δημοτικού Σχολείου Ηλιούπολης ως Σχολείου eTwinning 2017-2018, πραγματοποιήθηκε Ενδοσχολική Επιμόρφωση την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018. Το σεμινάριο αφορούσε την Ψηφιακή Πολιτική του σχολείου, τον σχεδιασμό της και τις πρακτικές προεκτάσεις της στην σχολική ζωή. Οι εκπαιδευτιικοί του 10ου Δ. Σχ. Ηλιούπολης, eTwinners  και μη, ενημερώθηκαν για τους κινδύνους του διαδικτύου, για τα μέτρα προστασίας που λαμβάνει η σχολική μονάδα για την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών και για τις δράσεις που θα υλοποιηθούν το σχ. έτος 2018-2019 ώστε να ενημερωθεί η σχολική μονάδα στο σύνολό της και να ενισχυθεί η ψηφιακή ασφάλεια των μαθητών/τριών. Την παρουσίαση της Συντονίστριας για την Ψηφιακή Πολιτική του σχολείου κας Ναταλίας Τζίτζη ακολούθησαν ερωτήσεις και προτάσεις των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. Η Δ/νση του σχολείου θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους τους εκπαιδευτικούς, Ελένη Χάρου, Ειρήνη Πούλη, Όλγα Χριστοδουλοπούλου, Χριστίνα Κατσιάρη, Κυριάκος Ντούμος, Βασίλης Κουλιούμπας, Νατάσα Μπελίτσου, Γεωργία Μητροπούλου, Εφη Δρόλαπα, Ρέα Καραγιάννη, Κατερίνα Περαντωνάκη, Αριστέα Ντάφου, Φωτεινή Λουμίτη, για την συμμετοχή τους και το ενδιαφέρον τους για την ψηφιακή ασφάλεια του σχολείου.  

Στο πλαίσιο της γενικότερης επιμόρφωσης σε θέματα eTwinning, στις 6 Νοεμβρίου 2018, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας συμμετείχαν σε επιμορφωτικό εργαστήριο με θέμα τα εργαλεία επικοινωνίας και συνεργασίας στις πλατφόρμες eTwinning Live και ΤwinSpace. Η επιμορφωτική συνεδρία οργανώθηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου με ταυτόχρονη σύνδεση με το 4ο Δημ. Σχ. Καισαριανής, σχολείο συνεργάτη σε  eTwinning έργο. Το εργαστήριο υλοποιήθηκε από την κ. Ναταλία Τζίτζη Υπεύθυνη Ψηφιακής Ασφάλειας & δράσεων eTwinning.  

Τέλος, να σημειωθεί ότι έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα για την λήψη της ετικέτα Ψηφιακής Ασφάλειας (eSafety Label) η αίτηση για την οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δίμηνο.