Ενσωμάτωση της διδασκαλίας για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο στο πρόγραμμα σπουδών

Η ασφάλεια στο διαδίκτυο διδάσκεται στα μαθήματα της Πληροφορικής, των Αγγλικών και των Εικαστικών καθώς επίσης, και διαθεματικά με διάχυση σε όλα τα μαθήματα στο πλαίσιο των προγραμμάτων eTwinning που εκπονούνται κάθε σχολικό έτος από τις τάξεις Γ’ έως Στ’ με εξαίρεση το σχ. έτος 2018-2019 οπότε όλες οι τάξεις υλοποίησαν έργο eTwinning. Στα προγράμματα ηλεκτρονικής αδελφοποίησης και συνήθως στη φάση της γνωριμίας με τους εταίρους, τα παιδιά ενημερώνονται για ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων, μελετούν κανόνες καλής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο (netiquette) και δημιουργούν τους προσωπικούς λογαριασμούς τους στο TwinSpace λαμβάνοντας υπόψη την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Διαφοροποιημένες οι παραπάνω δραστηριότητες, ανάλογα με την ηλικία και την κεντρική ιδέα του έργου, επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο μεγιστοποιώντας το αντίκτυπό της διδασκαλίας για την Ασφάλεια στο διαδίκτυο. Παραδείγματα για τις παραπάνω δραστηριότητες μπορείτε να βρείτε αν επισκεφθείτε το STEM4Change για netiquette και το Arts Quest για να δείτε Greece παρουσίαση με εικόνες που χρησιμοποιούνται από τα παιδιά για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Παρακάτω μπορείτε να δείτε το προφίλ μαθητή όπως το διαμόρφωσε χρησιμοποιώντας ψευδώνυμο και ζωγραφιά αντί για φωτογραφία.

Επιπλέον τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020 λειτουργούν στο 10ο Δημ. Σχ. Ηλιούπολης Όμιλοι eTwinning για την Ψηφιακή Ασφάλεια που στόχο έχουν την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ψηφιακή ασφάλεια. Οι όμιλοι λειτουργούν εκτός διδακτικού ωραρίου, εθελοντικά για παιδιά και εκπαιδευτικούς.

 Όμιλος eTwinning για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (eSafety eTwinning Club) Λειτουργεί δύο σχολικά έτη. Συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες από την Δ΄, την  Ε΄και την Στ΄τάξη. Στόχος είναι να ενημερωθούμε πρώτα εμείς, παιδιά και υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί,  και στη  συνέχεια να ενημερώσουμε όλη τη σχολική μονάδα σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. Για να πετύχουμε το στόχο μας, οργανώσαμε ενημερωτικές εκδηλώσεις για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2019 και 2020. Οι εκδηλώσεις σχεδιάζονται ώστε να ενημερώσουμε παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς για τους κινδύνους του διαδικτύου και να δώσουμε χρήσιμες συμβουλές ώστε οι χρήστες του διαδικτύου να είναι ασφαλείς.

Το σχολικό έτος 2019-2020, προωθώντας και το στόχο της δικτύωσης μας και με άλλα σχολεία στο πλαίσιο του eTwinning, οργανώνουμε ενημερωτική εκδήλωση για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2020 για τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς του 21ου Δημ. Σχ. Ηλιούπολης, γειτονικού συνεργαζόμενου σχολείου. (ανάρτηση: «Ψηφιακή & Ρομποτική ... συνεργασία με το 21ο»)

Περισσότερες πληροφορίες για την Ομάδα Ψηφιακής Ασφάλειας μπορείτε να βρείτε στις αναρτήσεις eSafety eTwinning Club,  Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2019 ,  Εκδήλωση για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2020)

Τέλος, το σχολικό έτος 2018-2019 λειτούργησε ο eTwinning Όμιλος Εκπαιδευτές πληροφορικής για ενήλικες (EduWebbers eTwinning Club) με στόχο τον ψηφιακό εγγραμματισμό ενηλίκων. Εκτός από τους γονείς, παππούδες-γιαγιάδες, εκπαιδευτικοί του σχολείου μας παρακολούθησαν εργαστήριο που οργάνωσαν τα παιδιά του ομίλου. Η δράση του Ομίλου EduWebbers εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα EduWeb και στόχος μας ήταν να λειτουργήσουμε ως εκπαιδευτές ψηφιακά αναλφάβητων ενηλίκων στην ασφαλή και δημιουργική χρήση του Διαδικτύου. Στην ομάδα συμμετείχαν αποκλειστικά μαθητές/τριες της Στ΄τάξης. Οι εκπαιδευτές σχεδίασαν μαθήματα πληροφορικής με διαφορετικά θέματα όπως "Ισχυρούς κωδικούς", "Δημιουργία λογαριασμού Gmail", "Δημιουργία λογαριασμών σε Κοινωνικά Δϊκτυα: Facebook & Instagram", "Αναζήτηση πληροφοριών στο Google", "Προστασία από ιούς", "Δημιουργία λογαριαμού στο YouTube", "Ασφάλεια στο YouTube". Σε όλα τα θέματα συμπεριέλαβαν συμβουλές για ασφαλή πλοήγηση και ασφαλή χρήση των διαδικτυακών εργαλείων. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν 2 εργαστήρια τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2019 συνολικής διάρκειας 3 ωρών όπου 10 εκπαιδευτές εκπαίδευσαν 19 παππούδες, γιαγιάδες, μαμάδες και εκπαιδευτικούς του σχολείου μας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους κυρίους και τις κυρίες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και συμμετείχαν στα εργαστήρια ως εκπαιδευόμενοι.

Περισσότερες πληροφορίες για τον Όμιλο των EduWebbers, μπορείτε να βρείτε στις παρακάτω αναρτήσεις Εργαστήριο 1- Εκπαίδευση Ενηλίκων στο Διαδίκτυο2ο Εργαστήριο - Εκπαίδευση Ενηλίκων στο ΔιαδίκτυοΣύντομη παρουσίαση της δράσης EduWebbers eTwinning Club,  EduWebbers eTwinning Club - Με την ματιά των παιδιών