Ψηφιακή Πολιτική 2020-2021-Ενημέρωση Γονέων

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους γονείς/κηδεμόνες ότι η Πολιτική για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο του 10ου Δημ. Σχ. Ηλιούπολης επικαιροποιήθηκε. Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf. Συνιστάται στους γονείς και κηδεμόνες να διαβάσουν προσεκτικά μαζί με τα παιδιά τους είτε το πλήρες κείμενο είτε την Ανακοίνωση για τους Γονείς με θέμα την Ψηφιακή Ασφάλεια την οποία θα πραλάβουν τα παιδιά από τον/την δάσκαλο/α του τμήματος.