Ψηφιακή Πολιτική 2020-2021

Με στόχο την ασφαλή χρήση των ΤΠΕ και του Διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία το 10ο Δημ. Σχ. Ηλιούπολης επικαιροποίησε την Ψηφιακή Πολιτική του την οποία είχε σχεδιάσει τον Ιανουάριο του 2018 (αρχείο) με γνώμονα τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και τις κατευθυντήριες γραμμές του eSafety Label. Το επικαιροποιημένο αρχείο περιλαμβάνει και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην Σχολική Μονάδα η οποία σχεδιάστηκε σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας (προσωπικών) Δεδομένων. (πηγές: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το υλικό, μέσω της πλατφόρμας Mathesis, που παρέχει το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) .

Ψηφιακή Πολιτική του σχολείου (pdf)