"Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο" για το 10ο Δ.Σχ. Ηλιούπολης

Την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014 η Ε' και η Στ' τάξη του Σχολείου μας παρακολούθησαν ημερίδα μέσω τηλεδιάσκεψης που οργάνωσε η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, με θέμα: «Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο». Την οργάνωση της ημερίδας, τον σχετικό έλεγχο του απαιτούμενου εξοπλισμού και τις δοκιμές σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο ανέλαβε κατά προτεραιότητα ο καθηγητής  Πληροφορικής του Σχολείου κ. Ιωάννης Πάνενας. Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε στις αίθουσες των τάξεων της Ε' και της Στ' με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών Κ. Ντούμου, Ό. Χριστοδουλοπούλου, Τ. Πάλλη και Ν. Τζίτζη. 

 

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης πραγματοποιήθηκε παρουσίαση από ειδικά καταρτισμένους αξιωματικούς της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με τη σύγχρονη χρήση οπτικοακουστικού υλικού και εκπαιδευτικών βίντεο που έχουν δημιουργηθεί ειδικά για την ενημέρωση του σχολικού πληθυσμού. Στη συνέχεια, οι απορίες των μαθητών συγκεντρώθηκαν από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό ο οποίος τις απέστειλε στην ομάδα παρουσίασης πριν τη λήξη της παρουσίασης μέσω του συστήματος και της λειτουργίας άμεσης γραπτής επικοινωνίας (chat). Οι ερωτήσεις τόσο του δικού μας σχολείου όσο και των υπολοίπων σχολείων ομαδοποιήθηκαν και απαντήθηκαν σε ζωντανή μετάδοση προς όλες τις σχολικές μονάδες που συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη.