"Τι θα γίνω όταν μεγαλώσω;" από το Β1

Συνδυάζοντας με το μάθημα των Τεχνικών όσα έμαθαν στο μάθημα της Γλώσσας, οι μαθητές και μαθήτριες του Β1, με τη βοήθεια της δασκάλας του τμήματος, κας Φωτεινής Λουμίτη, έγραψαν και ζωγράφισαν τα επαγγέλματα που θα ήθελαν να ασκούν στο μέλλον. Παρακάτω μπορείτε να δείτε ενδεικτικά δείγματα της δουλειάς των παιδιών.