Αλληλοδιδακτική διαδικτυακά!

Την Πέμπτη 15 Απριλίου 2021 μαθητές και μαθήτριες της Στ΄τάξης συμμετείχαν ως... εκπαιδευτές(!) σε διαδικτυακό μάθημα με μαθητές του συνεργάτες του eTwinning έργου "eTwinners as pros". Τα παιδιά του 10ου Δ. Σχ. Ηλιούπολης δίδαξαν λεξιλόγιο σχετικό με τη θεματική του "Εγγραμματισμού στα μέσα" (Media Literacy) η οποία αποτελεί οριζόντια θεματική στο εν λόγω έργο. Τα παιδιά είχαν προετοιμάσει σχετική παρουσίαση (Peer teaching Session 1) και φύλλο εργασίας . Οι εκπαιδευόμενοι από Ισπανία και Κροατία συμπλήρωσαν το φύλλο εργασίας προσθέτοντας δίπλα στους αγγλικούς όρους τους αντίστοιχους σε ισπανικά και κροατικά. Στην συνέχεια, τα παιδιά της Στ΄πρόσθεσαν τους ελληνικούς όρους και εμπλούτισαν τηνν παρουσίαση και με άλλες λέξεις και φράσεις με στόχο τη δημιουργία ενός Λεξικού Εγγραμματισμού στα Μέσα (Media Literacy Lexicon) σε 4 γλώσσες (αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά & κροατικά).

 

Οι συναντήσεις αλληλοδιδακτικής (peer teaching sessions) περιλαμβάνουν, επίσης, διδασκαλία της χρήσης του εργαλείου Gimp  για την επεξεργασία εικόνας από μαθητές και μαθήτριες του 54ου Δημ. Σχ. Πειραιά και διδασκαλία με θέμα το ψηφιακό αποτύπωμα από τα παιδιά του δημοτικού σχολείου Fedac Manresa (Ισπανία).