Ψηφιακή & Ρομποτική ...συνεργασία με το 21ο Δ.Σχ. Ηλιούπολης

Στα πλαίσια της ευρωπαϊκής  δράσης Ηλεκτρονικής Αδελφοποίησης Σχολείων  eTwinning και της αγαστής συνεργασίας μας με σχολεία της Ηλιούπολης θα υλοποιήσουμε μια σειρά δραστηριοτήτων με το 21ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης .

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Κώστα Παναγιωτόπουλο, διευθυντή του 21ου Δ.Σχ. Ηλιούπολης και τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς που δέχτηκαν με χαρά την πρότασή μας για συνεργασία. 

Δράση 1η: Ψηφιακές δεξιότητες

Διάρκεια: Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2020

Στόχος: Διερεύνηση και ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των παιδιών. Συμμετοχή στην Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2020

Περιγραφή: Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δ΄, της Ε΄και της Στ΄τάξης του 21ου Δ.Σχ. Ηλιούπολης θα καταγράψουν τις ψηφιακές τους συνήθειες με τη βοήθεια ενός ερωτηματολογίου που συντάχθηκε από τα παιδιά της Ε΄τάξης του 10ου Δ.Σχ. Ηλιούπολης.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα πραγματοποιηθεί στο μάθημα της Πληροφορικής (υπέυθυνος εκπαιδευτικός: κ. Ιωάννης Πάνενας) το χρονικό διάστημα από 20 έως 30 Ιανουαρίου 2020. Η συμμετοχή των παιδιών θα είναι ανώνυμη και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από την επεξεργασία των απαντήσεων θα ανακοινωθούν από τον eTwinning Όμιλο για την Ψηφιακή Ασφάλεια κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με θέμα την ασφάλεια στο διαδίκτυο που θα παρακολουθήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες του 21ου την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020 (11:45 – 12:45) στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του 10ου Δ.Σχ. Ηλιούπολης, Μυκόνου 38.  

 

Δράση 2η: Σχολείο κι επιστήμες

Χρόνος: Απρίλιος 2020

Στόχος: Γνωριμία με τις επιστήμες (STEM) και  με τη σχέση επιστήμης & τέχνης (STEAM)

Περιγραφή δράσης: Την Τετάρτη 8 Απριλίου 2020 μαθητές και μαθήτριες της Στ΄τάξης του 21ου Δ.Σχ. Ηλιούπολης θα επισκεφθούν το  «Ανοιχτό Εργαστήριo Καινοτομίας και Εκπαιδευτικής Ρομποτικής» που λειτουργεί στο 10ο Δ.Σχ. Ηλιούπολης με χορηγία της ευρωπαϊκής δράσης eTwinning.

(1)         10:00 – 11:30 π.μ. Εργαστήριο Ρομποτικής (μηχανολογία & πληροφορική) Τα παιδιά θα ξεναγηθούν από μαθητές/τριες του 10ου στο χώρο του εργστηρίου, θα παρακολουθήσουν σύντομη παρουσίαση του εξοπλισμού (Arduino, WeDo2.0, Edison) και των δυνατοτήτων του και θα πειραματιστούν με απλές κατασκευές και προγραμματισμό

(2)         11:45 -12:25 Εργαστήριο 3D. Τα παιδιά θα παρακολουθήσουν σχεδιασμό και εκτύπωση τρισδιάστατων αντικειμένων από τον εικαστικό του σχολείου μας κ. Δημήτρη Φωτίου και θα σχεδιάσουν απλά 3D αντικείμενα με τη βοήθεια της τεχνολογίας.