Βραβείο για το "Me in Time"

Image result for βραβείο eTwinning

Άλλη μια διάκριση για το σχολείο μας από το χώρο της ευρωπαϊκής δράσης eTwinning! To eTwinning έργο Me in Time" που υλοποίησαν οι μαθητές και οι μαθήτριες της Στ΄τάξης (σχ. έτους 2018-2019) του 10ου Δημ. Σχ. Ηλιούπολης διακρίθηκε στον 14ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό έργων eTwinning στην Ειδική Κατηγορία "Έργο με θέμα τη Δημοκρατική Συμμετοχή".

 

Η διαδικασία της αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε από μέλη της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης eTwinning. Συγκεκριμένα οι αξιολογητές έλαβαν υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Παιδαγωγική Καινοτομία: Πώς οι πτυχές του έργου μπορούν να θεωρηθούν πιο καινοτόμες και δημιουργικές όσον αφορά στο περιεχόμενο και τους στόχους, την προσέγγιση, τις δραστηριότητες και τη μεθοδολογία, τα τελικά προϊόντα, τη διάδοση και τη δημοσίευση.
  • Ενσωμάτωση στη Διδακτέα ύλη: Πώς ενσωματώθηκε το έργο στην υπάρχουσα διδακτέα ύλη. 
  • Επικοινωνία και ανταλλαγή μεταξύ σχολείων-εταίρων: Πώς επικοινωνούν και συνεργάζονται οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές των σχολείων, καθόλη τη διάρκεια του έργου (π.χ. όχι απλά με το να μοιράζονται τα αποτελέσματα αλλά συνεργαζόμενοι ενεργά). 
  • Συνεργασία μεταξύ των σχολείων-εταίρων.
  • Χρήση της τεχνολογίας: Πώς να ξεπεράσουμε τα email και να κάνουμε χρήση και άλλων μέσων, πώς το έργο χρησιμοποίησε δημιουργικά τα εργαλεία των ΤΠΕ. 
  • Αποτελέσματα, αντίκτυπος και τεκμηρίωση: Τι προέκυψε από το έργο και γιατί το έργο αξίζει να βραβευθεί.
  • Συγχαρητήρια στα παιδιά της Στ΄τάξης, στην κ. Ναταλία Τζίτζη, υπεύθυνη σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου, στον κ. Δημήτρη Φωτίου, υπεύθυνου σχεδιασμού και υλοποίησης της εικαστικής δραστηριότητας, στην κ. Ελευθερία Ραφτοπούλου και τον κ. Κυριάκο Ντούμο, συνεργάτες του έργου. 
  • Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό το βραβείο πιστοποιεί με τον καλύτερο τρόπο το βαθμό συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη της σχολικής μονάδας αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι το σχολείο μας αξίζει να χαρακτηρίζεται Σχολείο eTwinning.