Συνεργατική μάθηση για την Στ΄τάξη

Συνεργατική μάθηση για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Στ' τάξης που, στο πλαίσιο του eTwinning έργου "Me in Time", εργάζονται από κοινού με τους συνεργάτες του, μαθητές και μαθήτριες από σχολεία της Πολωνίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Τουρκίας, ώστε να συν-δημιουργήσουν ιστορίες κόμικ. Αρχικά, όλα τα παιδιά έγραψαν Χριστουγεννιάτικες ιστορίες από το παρελθόν τους (δηλαδή όταν ακόμη φοιτούσαν στο νηπιαγωγείο). Οι ιστορίες τέθηκαν προς ψηφοφορία ανά διακρατική ομάδα (ομάδα όπου τα μέλη της προέρχονται από όλες τις χώρες της συνεργασίας). Με τη χρήση του εργαλείου poll που παρέχεται από τον εικονικό χώρο συνεργασίας (TwinSpace) τα παιδιά ψήφισαν την ιστορία που τους άρεσε περισσότερο. Στη συνέχεια, τα μέλη της διακρατικής ομάδας συναντήθηκαν στο chat room (χώρο επικοινωνίας στο TwinSpace) και συζήτησαν την οργάνωση της ομάδας τους ώστε η επιλεγμένη ιστορία να μετατραπεί σε κόμικ (TwinSpace activity: Chatting to collaborate). Τα παιδιά του Στ2 συνάντησαν τους συνεργάτες τους (διακρατικές ομάδες, 4,5,6) στις 23 Ιανουαρίου 2019 και τα παιδιά του Στ1 συνάντησαν τους δικούς τους συνεργάτες (διακρατικές ομάδες 1,2,3) στις 31 Ιανουαρίου 2019. Σε κάθεμια από τις 6 διακρατικές ομάδες τα παιδιά κατάφεραν:

 

  • να προτείνουν και να συμφωνήσουν σε έναν τίτλο για την ιστορία 
  • να χωρίσουν την επιλεγμένη ιστορία σε 5 κομμάτια (όσα και τα πάνελ/πλαίσια στο κάθε κόμικ)
  • να αναθέσουν ένα κομμάτι σε μια από τις εθνικές ομάδες που συμμετέχουν στην διακρατική π.χ. τα παιδιά του Στ2 (ελληνική εθνική ομάδα) θα φτιάξουν το πρώτο πάνελ της ιστορίας της Κατερίνας που ψηφίστηκε από τα μέλη της διακρατικής ομάδας 6 (TG6), το δεύτερο θα το φτιάξουν οι Ισπανοί, το τρίτο οι Πολωνοί, το τέταρτο οι Ιταλοί και το πέμπτο οι Τούρκοι.
Για περισσότερες πληροφορίες για το eTwinning έργο "Me in Time" μπορείτε να βρείτε στο TwinSpace του έργου εδώ