Τέχνη και Ενεργός Πολιτειότητα

Στο πλαίσιο του eTwinning έργου "Me in Time" και της δραστηριότητας "Mottos to live by"που εκπονούν οι μαθητές και οι μαθήτριες της Στ΄, τα παιδιά σχεδίασαν και εκτύπωσαν μια συλλογή από σφραγίδες με θέμα "Σύγχρονα ρητά" που εκφράζουν τις αγωνίες (ρατσισμός, εκφοβισμός, βία) και τις δράσεις του ενεργού πολίτη . Η δραστηριότητα εντάσσεται στην φάση "Me in the Future" του σχεδίου εργασίας που έχει θέμα την Δημοκρατική Συμμετοχή (θεματική Ευρωπαϊκού Έτους 2019), υλοποιείται με τη συνεργασία δύο σχολείων, από την Ισπανία και την Πολωνία, και την καθοδήγηση του Εικαστικού του σχολείου μας, κ. Δημήτρη Φωτίου ο οποίος δίδαξε στα παιδιά την λειτουργία του τρισδιάστατου εκτυπωτή, τον σχεδιασμό τρισδιάστατων αντικειμένων και τα υποστήριξε στην δημιουργία των σφραγίδων του προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, το τελικό αποτέλεσμα. όπως φαίνεται και στις ιστοσελίδες του έργου,  Stamps against racism, hatred, bullying and violence,  TwinSpace και στο άλμπουμ με φωτογραφίες και βίντεο, τα παιδιά σχεδίασαν σφραγίδες στα ελληνικά και στα αγγλικά καθώς επίσης, με την υποστήριξη των ξένων συνεργατών του έργου "Me in Time", στα ισπανικά και τα πολωνικά.