"Διάσημες Διαφορές" που μας ενώνουν (Στ' τάξη)

Λογότυπο του έργου Το σχολικό έτος 2016-2017 η Στ΄τάξη του 10ου Δημοτικού Σχολείου Ηλιούπολης υλοποίησε το πολιτιστικό eTwinning έργο " A World of "Famous" Difference" με συνεργάτες από Πολωνία, Κροατία, Τουρκία και ... Αργεντινή. Το eTwinning έργο εστιάζει στην διαπολιτισμική μάθηση και στην έννοια της συμπερίληψης μέσω ψηφιακών εργαλείων. Στόχο του έργου αποτελεί η προσέγγιση της κουλτούρας των χωρών που συμμετέχουν στον πρόγραμμα και η εύρεση κοινών αξιών ανάμεσα τους.

Ο τίτλος του έργου "Ένας κόσμος διάσημων διαφορών" εκφράζει την ιδέα μιας πολιτισμικής αποστολής στις οποία οι συμμετέχοντες μαθητές και εκπαιδευτικοί διερεύνησαν την πολιτιστική παραγωγή των χωρών του προγράμματος με στόχο να συνδυάσουν στοιχεία από όλες και να καταλήξουν στην δημιουργία κοινών έργων. Είμαστε πολύ ευτυχείς που ο στόχος μας, αν και δύσκολος, επετεύχθει με τη βοήθεια των συνεργατών μας και τον ενθουσιασμό των παιδιών της Στ΄τάξης.

Τα παιδιά συνεργάστηκαν σε ομάδες σε εθνικό επίπεδο και σε μικτής εθνικότητας ομάδες για την υλοποίηση 5 δραστηριοτήτων και τη δημιουργία 8 συνεργατικών αποτελεσμάτων. Πιο συγκεκριμένα,

 

1. Το λογότυπο της συνεργασίας (εικαστικές δημιουργίες των παιδιών τέθηκαν σε διαγωνισμό ανάμεσα στα μέλη του συνεργασίας. Το έργο Τούρκου μαθητή με τους περισσότερους ψήφους στην διαδικτυακή πλατφόρμα Tricider αποτέλεσε το λογότυπο της συνεργασίας)

2. Παρουσίαση διαφανειών και Ηλεκτρονικό Βιβλίο με Διασημότητες από το χώρο του Αθλητισμού

3. Παρουσίαση Μουσικής Δραστηριότητας και Βίντεο με Χριστουγεννιάτικα Τραγούδια

4. Παρουσίαση Χορευτικής Δραστηριότητας και Βίντεο όπου τα παιδιά χορεύουν τους χορούς των συνεργατών

5.Παρουσίαση Δραστηριότητας Ποίησης (Υλικό που διαμοιράστηκε),  Παρουσίαση Βίντεο (Ανάγνωση Ποιημάτων) και Βίντεο όπου τα παιδιά διαβάζουν ποιήματα στην γλώσσα των συνεργατών ανάγνωση ποιημάτων

Για περισσότερες πληροφορίες σπισκεφθείτε το TwinSpace του έργου εδώ