Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών στο 10ο Δ.Σχ. Ηλιούπολης (συνέχεια)

Στο πλαίσιο της Ευρωπαικής Ημέρας Γλωσσών μαθητές και οι μαθήτριες  της Γ' τάξης συμμετείχαν σε eTwinning έργο με θέμα τους ήχους των ζώων σε δάφορες γλώσσες. Τα παιδιά ζωγράφισαν τα αγαπημένα τους ζώα και πρόσθεσαν "φουσκίτσες" (speech bubbles) με τους ήχους που "βγάζουν" τα ζώα στα ελληνικά και τα αγγλικά π.χ. μια γάτα στα ελληνικά κάνει νιάου-νιάου ενώ στα αγγλικά κάνει miaow-miaow. Τα έργα των παιδιών συνδυάστηκαν για τη δημιουργία μιας αφίσας και ενός πίνακα ανακοινώσεων τα οποία έχουν αναρτηθεί στο TwinSpace του έργου. Μπορείτε να δείτε τα έργα των παιδιών του 10ου Ηλιούπολης στον παρακάτω πίνακα. Mπορείτε, επίσης, να δείτε  τα έργα τους και τα έργα των εταίρων μας  αν επισκεφθείτε το δημόσιο TwinSpace του έργου (εδώ

Τα αποτελέσματα του έργου υπό μορφή φωτογραφιών έχουν προωθηθεί  στο  Ευρωπαϊκό Κέντρο Μοντέρνων Γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης, μετά από πρόσκλησή του, και θα αναρτηθούν, μαζί με φωτογραφίες από σχολεία όλης της Ευρώπης, σε ειδική σελίδα (2016 Picture Gallery) ενώ  θα είναι, επίσης, διαθέσιμα στoν  ιστότοπο  της "Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών" και στη σελίδα του EDL στο Facebook. 

Made with Padlet