Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών στο 10ο Δ.Σχ. Ηλιούπολης

Στο πλαίσιο της Ευρωπαικής Ημέρας Γλωσσών μαθητές και οι μαθήτριες διαφόρων τάξεων του 10ου Δημ. Σχ. Ηλιούπολης συμμετείχαν σε δραστηριότητες που οργανώθηκαν στο μάθημα  της Ξένης Γλκώσσας και είχαν στόχο την εξοικείωση των παιδιών με την έννοια της πολυγλωσσίας στην Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα, (1) τα παιδιά της Γ' τάξης συμμετέχουν σε σχέδιο εργασίας eTwinning με θέμα τους ήχους των ζώων σε δάφορες γλώσσες. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το δημόσιο TwinSpace του έργου (εδώ) στο οποίο θα έχουν πρόσβαση οι επισκέπτες μετά τις 10 Οκτωβρίου 2016 οπότε και θα έχουν αναρτηθεί τα έργα και των 23(!) Ευρωπαϊκών σχολείων που συμμετέχουν.  Επίσης, (2) τα παιδάκια του Β2 πρόφεραν απλές λεξούλες ελληνικά και αγγλικά για τη δημιουργία βίντεο που αναρτήθηκε σε πολυγλωσσικό ευρωπαϊκό χάρτη της eTwinning Ομάδας Εκπαιδευτικών Αγγλικής. Μπορείτε να δείτε το βίντεο μας παρακάτω. Για να επισκεφθείτε τον πολυγλωσσικό χάρτη πατήστε εδώ